Prime Minister of Manchukuo

From Exordium Wiki
Jump to navigation Jump to search

1932–1935 Zheng Xiaoxu

1935–1948 Zhang Jinghui

1948-1960 Nobusuke Kishi (Resigned)

1960-1965 Ruan Zhenduo

1965-1969 Yu Jingtao

1969-1972 Bao Guancheng (Removed via coup)

1972-1979 Masao Takagi (Assassinated)

1979-1984 Ryūzō Sejima

1984-1988 Paik Sun Yup (Committed Suicide)

1988-1994 Collective rule by the Concordia Association, no PM. Acting PMs changed each year.

1994-1998 Zhang Zuoji (Resigned upon Li's request)

1998-2004 Li Hongzhi (Removed by Japan)

2004-2010 Xia Deren

2010-2016 Song Xibin

2016-2022 Shinzo Abe